Politikker

Nedenstående er vedtaget i Bov IF fodbolds bestyrelse og ungdomsudvalget, og gældende siden maj 2006:

Bov IF fodbold har et ansvar. Fodboldklubben skal være stedet hvor trænere, ledere, børn og unge kan opleve spænding, glæde og fællesskab i trygge rammer.

Ud fra devisen, at forebyggelse er bedre end helbredelse, har klubben udarbejdet et sæt "regler".

Disse politikker og retningslinjer er udarbejdet for at minimere risikoen for overgreb og seksuelle krænkelser af børn og unge.

Sund dømmekraft bør dog først og fremmest udvises fra forældre, trænere og ledere.

Derfor er tæt dialog mellem alle parter meget vigtig. Vi må ikke forfalde til "heksejagt".

Fra d. 1. juli 2005 er klubben forpligtiget til at indhente straffeattester på ALLE trænere og ledere, der bliver "ansat" i klubben.

Følgende gælder for alle trænere og ledere i Bov IF fodbold:

Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter SKAL kontakte bestyrelsen.

Hvad gør vi hvis mistanken opstår?

Kontakt STRAKS en af nedenstående personer :

Formand: Lars Salah Andersen, Jaruplundvej 67, Bov, 6330 Padborge *22412178.

Ungdomsformand: Karsten Jacobsen, Midtkobbel 35, Kollund, 6340 Kruså *27537627.

Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person, som nærer mistanken, vurdere om mistænkte skal anmeldes, eller hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet, skal klubbens ledelse med al magt stoppe sladder og rygtedannelse.

 Man må gerne:

  • Give et klap på skulderen
  • Deltage i et sejrsknus
  • Give en trøstende omfavnelse.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at træneren/lederen ikke tør røre børnene.

Man må ikke:

  • Berøre børnene i skridt og på bryster
  • Fotografere i omklædningsrummet
  • Give smækkys
  • Træner/leder af modsatte køn skal holde sig til deres egne omklædningsrum under omklædningen.
  • Træner/leder må ikke invitere enkelte børn hjem til sig selv.

Man bør ikke:

  • Gå alene i bad med børnene - vær altid 2 voksne i omklædningsrummet. Brug evt. eget bruserum
  • Nedgøre og gøre grin med børnenes kroppe - sige sjofle udtryk.