Bov IF Kunstgræs

Generalforsamling Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

Afholdes: tirsdag den 20. februar 2024 fra kl. 19:00 i forlængelse af fodbolds generalforsamling.

Mødested: Grænsehallerne i tidligere Bowling


 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for de forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Vel mødt.

Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

Frank Thietje

Vedr. udlejning af kunstgræsbanen skal henvendelse ske til:

Frank Thietje
Mobil: 40 64 76 47 
E-mail: [email protected]

Lejepriser pr. time:

 • Kr. 450,00 
 • Kr. 550,00 m. lys
 • Euro 70,00
 • Euro 80,00 m. lys.

Ønskes adgang til omklædning i Grænsehallerne skal henvendelse ske til:

Dan Andresen
Tlf. 74671414
Mobil 26721414
E-mail: [email protected] 

Vejledende priser:

 • Kr. 350,00
 • Euro 47,00 

Aktiviteter

Maj
Fre
24
DHB
18:00 - 04:00
Padborg Park
Bov IF U11 - Årgang 2013
Lør
25
Møgeltønder Cup
08:30 - 15:00
Møllevej 9b, 6270 Tønder
Bov IF U8 - Årgang 2016
Lør
25
Bov IF (Undendørs A)
10:00 - 11:15
GRÆNSEHALLERNE KRUSÅ omklædning 9/10, opvisningsbanen
Bov IF U11 - Årgang 2013
Lør
25
DHB
18:00 - 04:00
Padborg Park
Bov IF U11 - Årgang 2013
Man
27
Bov IF (Udendørs)
17:30 - 18:45
GRÆNSEHALLERNE KRUSÅ omklædning 9/10, opvisningsbanen
Bov IF U11 - Årgang 2013