Generalforsamling 2022

Generalforsamling Bov IF Fodbolds kunstgræsbane & Venner.


Afholdes: Onsdag, den 23. februar 2022 fra kl. 19.00 eller i forlængelse af fodboldens generalforsamling.

Mødested: Grænsehallerne, Kruså.


Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent.

 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

 3.  Forelæggelse af årsrapport, inkl. revideret regnskab,  for det forløbende år.

 4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

 5.  Fastsættelse af kontingent.

 6.  Behandling af indkommende forslag. herunder forslag om udlodning.

 7.  Valg af formand.

 8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.


Vel mødt


Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

Frank Thietje


Lagt på hjemmesiden den, 31. januar 2022.___________________________________________________________

Indkaldelse til General forsamling Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

 

Afholdes:      Onsdag den 2. juni 2021 fra kl 19.30 i forlængelse af fodbolds general forsamling.

Mødested:    Grænsehallerne.

Dagsorden:    

1.     Valg af dirigent og referent. 

2.     Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret                  regnskab) for de forløbne år til godkendelse.

4.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5.     Fastsættelse af kontingent. 

6.     Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning. 

7.     Valg af formand. 

8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9.     Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11.   Eventuelt. 

 

Vel mødt. 

Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner. 

Frank Thietje


Bov, den 25. april 2021

 

 ----------------------------------------------------------------- 

1.     Valg af dirigent og referent. Finn Sørensen tog dirigentposten. Erik Elmholt refererer.

2.     Bestyrelsens beretninger:Grundet Corona har der ikke meget aktivitet. Banen skal granulat sikres, tilbud er indhentet.

         Ved kraftig regn står der vand på banen, vi skal se på mulighederne for dræn, overløbsbassin.

         Aftalen med Grænsehallerne vedr. vedligehold fortsætter. I sidste sæson havde foreningen kr. 50.000 i lejeindtægt.

3.     Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret                  regnskab) for de forløbne år til godkendelse.Rapporten er godkendt

4.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer og forslaget er godkendt.

5.     Fastsættelse af kontingent. Kontingentet blev fastsat til Kr. 0.

6.     Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning. Der var ikke kommet forslag.

7.     Valg af formand. : Frank Thietje

8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her modtog Henrik S. Hansen, Michael Justesen og Erik Elmholt genvalg.

9.     Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Jacob Hytting og Ejnar Gram.

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant. Michael Mørk blev valgt til Revisor og Martin Christensen til suppleant.

11.   Eventuelt. Bestyrelsen/foreningen får stor ros for den dejlige bane. Der foreslås at der hensættes kapital til renovering og fornyelse for at øremærke "formuen".


P.B.V-

Erik Elmholt


-----------------------------------------------------------------------


Beretning Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane.

Bov den 16.05.2021

 

Bov IF Fodbolds kunstgræsbane hvis formål var, at etablere og vedligeholde en kunstgræsbane ved arealerne omkring Grænsehallerne, er der sket følgende i 2020.

I det forgange år har coronaen været over os, derfor er kun den almindelige vedligeholdelse lavet i den tid hvor fodbold var åbent

Bestyrelsen arbejder stadig på at finde en god og fornuftig økonomisk løsning på granulat sikring.

Banen har været våd, efter den megen vand, vi troede der var et problem, og har været i gang med at undersøge dræn. Det kan dog også skyldes at banen ikke helt har sat sig.

Driften og plejen af banen foretages stadig af Grænsehallerne i henhold til den indgåede aftale.

Økonomien er tilfredsstillende.

Med sportslig hilsen

Frank Thietje

 

Beretning Bov IF Fodbolds kunstgræsbanes venner

 

Formålet med foreningen er at leje og stå for udlejning af kunstgræsbane ved Grænsehallerne i Kruså.

Bov IF Fodbold er stadig den største bruger banen og lejen for 2020 blev aftalt til 50.000,-.

Der har i 2020 været meget lidt udlejning, grundet corona nedlukningen.

Vi er også tilfredse med økonomien for 2020, set udfra omstændighederne.

Med sportslig hilsen

Frank Thietje