Generalforsamling 2021
Indkaldelse, beretning samt referat 2021

Indkaldelse til General forsamling Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner.

 

Afholdes:      Onsdag den 2. juni 2021 fra kl 19.30 i forlængelse af fodbolds general forsamling.

Mødested:    Grænsehallerne.

Dagsorden:    

1.     Valg af dirigent og referent. 

2.     Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret                  regnskab) for de forløbne år til godkendelse.

4.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5.     Fastsættelse af kontingent. 

6.     Behandling af indkomne forslag, herunder forslag om udlodning. 

7.     Valg af formand. 

8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9.     Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11.   Eventuelt. 

 

Vel mødt. 

Med sportslig hilsen

Bov IF Fodbolds Kunstgræsbane & Venner. 

Frank Thietje


Bov, den 25. april 2021