Generalforsamling 2021

Generalforsamling Bov IF Fodbold, onsdag den 2 juni 2021 kl 19.30.
Mødested: Grænsehallerne.


  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget 2021.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg, Vi mangler en ny kasserer, resten af de nu siddende modtager genvalg.
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
  • Eventuel.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelses møde.

 

Vel mødt og husk det vil glæde meget, hvis mange tog sig tiden til at møde op, det er altså ikke farligt og man kan altid sige nej, hvis man skulle blive spurgt.

 

Sportslig hilsen

 

Bestyrelsen

Bov IF Fodbold


Bov, den 25. april 2021Bestyrelsens beretning Bov IF Fodbold 2020

16.05.2021.

Velkommen til årets generalforsamling i Bov IF Fodbold.

2020 var et år med op- og nedture, desværre blev hele klubben jo også ramt af corona-restriktionerne som resten af fodbold Danmark gjorde.

Jeg vil gerne sige tusind tak for indsatsen til alle vore frivillige ungdomstrænere. Det har ikke været nemt og I har været omstillingsparate hele tiden og gjort hvad I kunne, for at der kunne trænes fodbold.  I er og bliver hjertet i Bov IF Fodbold, I gør en forskel på alle parametre og det kan I roligt være rigtig stolte af.

Min spådom fra forrige beretning ser desværre ud til at holde stik. Det går ned ad bakke med medlemsantallet, måske har coronaen forøget hastigheden. Langt de fleste af de 86 medlemmer, som vi har mistet er i aldersgruppen fra 0 – 24 år. Hvis vi kigger over de sidste 2 år er tallet ca. 130. Vi er nu gået fra at være en større klub til det modsatte.

U15 pigerne med Lars Thomsen faldt desværre fra hinanden og vi måtte lukke holdet ned. Til Lars skal der lyde en kæmpe tak for den store indsats over årene med holdet, det var virkelig synd, at det ikke lykkedes at holde sammen på holdet, som var fyldt med dygtige fodboldspillere.


Vi har aflyst arrangementer som fodboldens dag, hvor vi inviterer 0, 1 og 2 klasserne fra Lyreskov og Kollund skole til en gang fodboldtræning, Lagkageturnering og vores årlige trænerafslutning. Sidst men ikke mindst vores eget store Grænsecup, hvor vi normalt har besøg af 200 hold. Det er ærgerligt både sportsligt set, men også fordi det en stor indtægtskilde, som gik tabt.


Sportsligt blev turneringerne i foråret aflyst, i efteråret var det de sidste kampe som ikke blev spillet.


Af indtægtsgivende arrangementer blev DHB og julefrokosten hos ITD/FDE aflyst, så også her mistede vi gode indtægter.


Vi har skiftet lidt ud på trænersiden, og vi må sande at det bliver sværere at finde de frivillige trænere. Samfundet ændrer sig, og det mener jeg at holdsporten lider under. Vi mangler trænere og hjælpere flere forskellige steder.


Vi vil altid gerne sende trænere på kursus, det både støtter og anbefaler vi. . Desværre har coronaen i år sat en midlertidig stopper for dette.


Vi er stadig en del af SFS, den frivillige fredagstræning samt Sønderjyskes topcenter. I topcentret bliver spillerne udtaget til at deltage. Vi har pt nogle dygtige drenge afsted.


Futsal turneringen, hvor vi er med i ligaen lige under de bedste, blev også aflyst grundet corona.


Ved senior har der været 2 hold. Det er blevet bedre med spillerdeltagelse både til træning og kamp. Førsteholdet rykkede atter op i serie 1 i efteråret og vores andet hold i serie 5 spillede med om at kunne rykke op. 2 flotte resultater.


Både Ryberg og Kristian stoppede, så der skulle til sæson 2021 findes et nyt trænerteam. Vi siger mange tak for jeres indsats gennem årene. Heldigvis forbliver de begge som spillere.


Det nye team hedder Jacob Damsgaard Nielsen som træner for første holdet, han assisteres af Claus Grevsen. Claus fortsætter med samtidigt at træne vore målmænd. Andet holdet trænes i 2021 af Nikolaj Morits Gram. Han får hjælp af Torben Ryberg, Lars Johnsen og Frank T.


Der er stadig +40 og +55 i 7 mandsrækkerne samt søndags træning. Disse hold har været aktive i det omfang coronaen har tilladt det.


Økonomien har været tilfredsstillende.  Vi har dog, som nævnt ovenfor, mistet indtægter, men der er også sparet omkostninger på hal timer, dommere, trænere mm. Desuden har vi søgt og fået lidt corona støtte. Vi kommer ud med et lille plus. Når alt normaliserer sig igen, håber jeg der kommer opgaver, hvor vi igen som klub kan tilbyde vores hjælp, og der tjene nogle penge.


Samarbejdet med Aabenraa kommune og ikke mindst Entreprenørgården har også i 2020 virket fint. Jeg er virkelig glad for, det gode samarbejde vi har. Der er nu tyndet ud i trænerne rundt om anlægget ved Grænsehallerne. Der er sat nyt hegn op ud mod Sønderborg Landevej, og vi har stadig robotterne til at klippe græsset. Vi har også fået 8 helt nye 5-mands alu. mål.


Tanken om at flytte opvisningsbanen har vi stadig, men også her har vi ligget stille, vi kunne godt bruge nogle frivillige til at hjælpe os.


Der skal lyde en tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgange år, lidt mødeaktivitet har der trods alt været, og det var helt sikkert også for os dejligt med lidt fred og ro. Der er stadig mange opgaver og vi kunne sagtens bruge lidt flere hænder, som gradvist også kunne tage over for den gamle garde.


Vores kasserer Birgitte holder nu efter 21 år som fodboldkasserer. Du har gjort en kæmpe stor indsats i rigtig mange år.  Jeg og ikke mindst klubben er dig meget taknemmelige for din ihærdige indsats, således at vores økonomi altid har været fin. Vi ønsker dig alt det bedste for fremtiden.


Tak til HEP for hans hjælp med holdsport og Grænsecup når vi må.

Tak til Pia for at hjælpe os med kontingent.

Tak til Bjarne Nielsen for dit arbejde som Kampfordeler og sparring i bestyrelsen.

Tak til hovedbestyrelsen for et fint samarbejde.

Tak til Grænsehallerne for et konstruktivt og godt samarbejde.

Tak til Aabenraa kommune og Entreprenørgården for et altid godt og konstruktivt samarbejde.

Tusind tak til alle vore sponsorer og partnere, for jeres støtte og opbakning til Bov IF Fodbold.

Tak til alle frivillige som har hjulpet os på den ene eller anden måde i det forgangne år.


Sidst men ikke mindst – tak til alle vores medlemmer.

På bestyrelsens vegne


Frank Thietje

Formand