Generalforsamling 2021
Indkaldelse, beretning samt referat 2021

Generalforsamling Bov IF Fodbold, onsdag den 2 juni 2021 kl 19.30.
Mødested: Grænsehallerne.


  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget 2021.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg, Vi mangler en ny kasserer, resten af de nu siddende modtager genvalg.
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
  • Eventuel.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelses møde.

 

Vel mødt og husk det vil glæde meget, hvis mange tog sig tiden til at møde op, det er altså ikke farligt og man kan altid sige nej, hvis man skulle blive spurgt.

 

Sportslig hilsen

 

Bestyrelsen

Bov IF Fodbold


Bov, den 25. april 2021