2018 - Generalforsamling og bestyrelse
Formand
FT
Frank Thietje
40 64 76 47
Kasserer
BL
Birgitte Liljegren
40 98 56 05
Sekretær
JH
Jacob Hytting
24 29 30 44
Ungdomsformand
File
Preben Maass
22 37 38 49
Materialemand
PP
Poul Pedersen
20 26 47 15
Seniorformand
File
Lars Johnsen
22 67 08 46
Beretning Bov IF Fodbold 2017

07.02.2018. 

Velkommen til årets generalforsamling i Bov IF Fodbold.


Jeg vil gerne starte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for det forgangne års samarbejde. Igen i år har det været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi har dog, når jeg kigger referater igennem, punkter på som gentager sig, som vi desværre ikke har fået gjort noget ved. Det skal vi blive bedre til. Vi skal også blive bedre til at gå ud og finde den fornødne hjælp til de opgaver, som vi ikke selv magter. Her tænker jeg på: Sponsorudvalg, kampprogram, hjælp til kampe, materialer og kontingent.


Vores ungdomsudvalg har sammen med ungdomskonsulent Henning Hep Petersen, afholdt de nødvendige møder i årets løb. Vi er glade for at Hep tog udfordringen op og blev vores ungdomskonsulent. Han har sørget for, at 6 trænere fik første del af B træner kursus og har for de yngre årgange afholdt ATK kurser.
Han har kontakt med alle årgange og sørger for at rådgive trænerne. Der har på grund af de udfordringer vi har haft med SFS samarbejdet været lavet ekstra træninger, specielt tekniktræning. Jeg er glad for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med HEP også i 2018.


Vi har igen i år ikke formået at få gang i vores sponsorudvalg. Det skyldes, at vi har for mange opgaver andre steder og dette arbejde er derfor blevet nedprioriteret. Vi er nød til, at få lavet om på dette, og der skal en anden prioritering til i 2018. Hvis vi ikke får sponsorudvalget op at køre, tror jeg, vi går en fremtid i møde med væsentlig dårligere økonomi, da vi desværre oplever mere afgang end tilgang på sponsor siden. Vi skal i 2018 have nyt tøj til en del hold, som langt fra er på plads. Vi kunne godt bruge hjælp til denne opgave udefra.


Kunstgræsudvalget er i løbet af 2017 kommet så langt med projektet, at vi med sikkerhed kan sige, at kunstgræsbanen ved Grænsehallerne i Kruså bliver etableret i 2018. Det er noget, vi har set frem til i lang tid, og vi glæder os meget til at se, hvad banen kan bringe til vores klub, udover at vi selvfølgelig så kan spille udenfor hele året rundt. Når det er sagt, skal vi fremadrettet også finde en god måde at drifte banen på. Jeg tror umiddelbart ikke, at kommunen vil hjælpe os så meget, som vi forventede, da projektet blev startet for nu mere end 4 år siden.


Grænsecup blev igen i 2017 afviklet meget tilfredsstillende og med deltagelse af over 200 hold. Tak til alle hjælpere og en speciel tak til Hep for hans store arbejde. Selvom det i år igen var svært at få de sidste hjælpere på plads, lykkedes det. Det er dejligt at se, at mange af hjælpere er gengangere, men også nye hoveder kommer til hvert år. Grænsecup er en vigtig del for Bov IF Fodbold, da det er en rigtig god indtægtskilde.  

Vi har igen deltaget og hjulpet til diverse arrangementer. Sydbank aktionærmødet, hvor vi også fik overrakt 75.000,- til lys og hegn til kunstgræsbanen. Vi hjalp igen til DHB på Padborg Park med at stå i baren. Jeg håber, at vi i 2018 igen kan komme i betragtning, og at vi kan udvide hjælpeopgaverne. Dette vil i hvert fald være en mulig ny indtægtskilde for os. Jeg er i dialog med DHB. Som noget nyt hjalp vi i år til ved ITD/FDE’s julefrokost, med opsætning, borddækning og servering til selve julefrokosten. En rigtig god oplevelse, som jeg håber, vi kan få lov til igen næste år. Findes der andre hjælpeopgaver rundt omkring i vores kommune, stiller vi som udgangspunkt gerne op.

DGI Fodboldskole blev afholdt igen i 2017 og det er også på programmet til 2018.

I 2017 havde vi valgt at deltage i aktiv ferie, hvor Henrik Lind havde lavet et godt program for dagen. Der deltog omkring 20-30 børn.

I 2017 havde vi også skolens-dag, hvor vi havde indbudt 1., 2. og 3. klasserne fra Lyreskovskolen og Kollund skole. En fantastisk dag med 280 elever, hvoraf langt de fleste deltog med iver og godt humør. Der er lagt op til en gentagelse i 2018, vi glæder os allerede.


Tak til alle dem der hjalp os, det er vi meget glade for. Jeg håber igen i år, at vi kan finde flere frivillige hænder til at hjælpe os. Det er nødvendigt, så hvis du går derude og har lyst til at hjælpe med noget, så hører vi rigtig gerne fra dig. Jeg nævnte sidste år noget om en hjælpe pulje, det kunne jeg stadig godt tænke mig, at vi fik oprettet, både til større og mindre opgaver. Vi kan kun med fælles hjælp holde en klub af vores størrelse i gang, og det er bare fedt, at være en del af et fællesskab.  

Vores økonomi er stadig tilfredsstillende. Vi kommer i år ud med et mindre overskud på Dkkr 7.500,-. Vi har
dog udfordringer, når vi ser fremad. Vi bliver nød til at finde nye alternative veje, for at få flere indtægter, da vi på sponsor siden har det sværere end nogensinde. Som jeg nævnte tidligere tænker vi meget på etablering af et sponsor udvalg. Har du lyst til at være en del af det, hører vi meget gerne fra dig. Du kan så sammen med andre i klubben være med til at sikre, at vi kan bibeholde en sund økonomi.


Vores kontingentopkrævning er stadig en alt for stor udfordring for os. Vi bruger alt for meget energi på at
få kontingent penge i hus. Først var det Ninna, så var det Mette og nu mangler vi en ny til at hjælpe Birgitte med denne del i Bov IF Fodbold. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kunne afse tid til at hjælpe os med denne opgave. I første halvår af 2018 forbliver raterne som de er nu, inden sommerferien besluttes der om der skal forhøjelser på fra efteråret.

Ved udgangen af oktober 2017 havde vi 417 medlemmer. Et fald på 5 i forhold til sidste år. Det er
tilfredsstillende, dog skal vi stadig prøve at udfordre os selv, og se om vi til næste år kan forøge medlemstallet igen. Vi håber at kunstgræsbanen, måske vil hjælpe med det. Vi har desværre også i 2017 mistet lidt spillere til Aabk.


Vores samarbejde med kommunen og Entreprenørgården har igen været rigtig godt. Robotterne har givet os rigtig gode baneforhold. Vi er blevet dygtigere til at holde dem i gang hele tiden. Vi håber på gentagelse i 2018. Vi fik tildelt 4 nye aluminium 11-mands mål, så lige nu mangler vi kun 2, så er alle vores mål letvægtsmål, og derfor nemmere at håndtere.

Hegnet på Harkærvej er jævnet med jorden i henhold til
aftale. Vi mangler nu kun at der kigges på dræn forhold på opvisningsbanen. Banen har bestemt ikke kunnet tåle al det meget regn vi fik i 2017, faktisk blev den ikke brugt i de sidste 6 uger af sæsonen. 

Vi er fortsat en del af SFS og har i december underskrevet den nye aftale. Vi har nu mulighed for at sende spillere ind til screening for at blive optaget i et nyt tiltag fra DBU, som hedder topcenter. Sønderjyske er en af de klubber, der har fået dette tildelt. Det foregår i U10, 11 og 12. Bliver spilleren optaget er han sikret
træning der de næste 12 måneder. Zone syd har ændret navn til Udviklingscenter syd. Jeg har noteret mig, at der er blevet oplyst, at trænerne nu mere eller mindre ikke er Aabk trænere. Det kan kun være en fordel for os. Jeg har dog også hørt, at kvaliteten ikke har været den bedste. Der er nu strammet op på reglerne omkring klubskifter, således at det er forbudt, og såfremt det skulle ske igen, bliver træner / klub ekskluderet af samarbejdet.

I 2017 har vi igen oplevet spillerskifte til Aabk, hvilket vi er irriterede over, specielt pga. måden dette bliver gjort på. Vi har selv indført en ekstra teknisk træning og derfor valgt ikke at sende nye spillere afsted, da vi stadig er overbeviste om, at samarbejdet er grunden til at vi mister/har mistet spillere til Aabk. Vi håber, at vi for fremtiden kan undgå disse problemer og mener også, at det må være sjovere at spille lokalt end at ødelægge diverse årgange.

I 2017 har vi haft spillere fra 3 år og op til vores U19. Vi har stadig rigtig mange dygtige spillere, både piger
og drenge. Igen i år en kæmpe stor tak til vore dygtige ungdomstrænere for at give spillerne de udfordringer, der skal til for at blive bedre fodboldspillere. Samtidig er I også med til at lære spillerne alt om fælleskabet, som for mig også er en meget vigtig del. Igen i år har der været gode resultater med mange sejre, både i turneringskampe og til de stævner, som vore hold har deltaget i.

Jeg kan kun sige det igen, hvor er det bare fedt, at møde op når der trænes på Grænsestadion. Vi har haft hold på ture, bla var U12 piger og drenge til turnering i Ålborg og vores U15 piger var på en fantastisk tur til et stævne i Barcelona. Bare afsted vi støtter gerne.


Jeg vil gerne sige mange tak til samtlige trænere, holdledere og forældre, som har hjulpet i 2017. I er hjertet i vores klub.


Seniortrænerteamet var i 2017 Michael Klarup, Karsten Soll og Claus Grevsen. Begge hold startede ud i serie 4. Førsteholdet spiller en flot sæson og med 2 oprykninger hedder det i 2018 igen serie 2. Holdet har bestået af en smal men sammentømret trup og nogle nye spillere er skabt nede fra. Dejligt at se, at der er udvikling og at nye spillere kommer ind. Anden holdet spillede et flot forår og blev i serie 4, men desværre rykkede vi ned i serie 5 i efteråret. Grunden var en del afgang i sommerperioden og der var desværre alt for mange afbud fra spillere, således vi flere gange måtte melde afbud til kamp.

Vores mangeårige målmandstræner Claus Grevsen, har valgt at holde pause. Vi siger mange tak for et fornemt stykke arbejde med vores målmænd. Vi har heldigvis fundet en ny ung målmandstræner som hedder Per Bo. Per Bo tager over i 2018. Vi ser frem til et godt teamsamarbejde. Det tyder også til, at vi får samlet en god flok spillere både unge og gamle frem mod sæson 2018.

Vi mangler stadig hjælpere til hjemmekampene til salg af øl, vand og evt. grill pølser. Vi mangler også en person der vil lave kampprogram til weekendernes hjemmekampe. Så meld jer endelig hos os, vi har brug
for jeres hjælp.

Nogen har nævnt genopstandelse af Club 50, det ville glæde mig meget, hvis noget i den stil
kunne ske. 

I 2017 havde vi i de ældre årgange et oldboys, et Superveteran og 2 supermasters hold. Vi oplevede dog i efteråret at både oldboys og superveteran havde svært ved at stille hold. Det er naturligvis trælst, men vi prøver dog med hold igen til foråret 2018, herefter må vi revurdere. Begge hold leverede en god sæson og sluttede i toppen. Super Masters passer sig selv, om der er 2 hold igen til næste år, må tiden vise, men de bliver jo også ældre.

Som noget helt nyt rykkede vores futsal hold op i Futsal ligaen - Danmarks bedste række. Mange ved ikke
hvad futsal er, men de ansvarlige drenge har skabt noget unikt med dette hurtige spil i hallen. Det er lykkedes dem via hårdt arbejde at skabe nogle fantastiske rammer til deres hjemmekampe, hvor vi er tilbage i gamle Padborg stadion tid med op til 300 tilskuere til kampene. Vi er fra klubben, klar til at støtte dem så godt vi kan. Med de midler de har, kan det blive meget svært at holde sig oppe i ligaen, hvilket tabellen også viste ved udgangen af 2017.


Jeg vil runde årets beretning af med specielt at sige:

  • Tak til HEP for hans engagement i forbindelse med Grænsecuppen.
  • Tak til Bjarne Nielsen for dit arbejde som kampfordeler og sparring i bestyrelsen.
  • Tak til Betina Jessen for samarbejdet med hovedbestyrelsen.
  • Tak til Grænsehallerne for et konstruktivt og godt samarbejde.
  • Tak til Aabenraa kommune og Entreprenørgården for et altid godt og konstruktivt samarbejde.
  • Tusind tak til alle vore sponsorer og partnere, for jeres støtte og opbakning til Bov IF Fodbold.
  • Tak til alle frivillige som har hjulpet os på den ene eller anden måde i det forgangne år.


På bestyrelsens vegne  

Frank Thietje

Formand